Opleiding

Al vele jaren is Gastels Fanfare voorzien van een eigen muziek opleiding. Deze opleiding is voor iedereen die een muziekinstrument wil leren spelen die behoren bij de instrumenten aanwezig in de fanfare. Ook word er zorggedragen voor een theoretische opleiding. Deze opleidingen worden afgesloten met een examen afgenomen door HAFABRA examinatoren in Tilburg.
Ook word als voorbereiding voor deze opleiding een AMV cursus gegeven welke de eerste beginselen van het lezen en spelen van muziek aanleert.
Hierna is er de mogelijkheid om te kiezen voor een instrument en hiermee de muziekopleiding te vervolgen. Deze opleidingen zijn 25 minuten per week individueel per kandidaat. Indien het vereiste niveau is bereikt word dit afgesloten met een examen afgenomen door de Kunstbalie in Tilburg.
Behalve voor de AMV-cursus, welke start bij het begin van ieder schooljaar, kan met de andere lessen ten alle tijden begonnen worden. Dit mits het schema van de desbetreffende leraar of lerares dit toelaat.


Voor vragen over deze opleidingen kunt u terecht bij Willy Paantjens (0165 513035) of stuur een e-mail naar info@gastelsfanfare.nl.